SOUVISEJÍCÍ POJMY:

PARTNEŘI:

Pasivní domy

Střecha domu

mayaayurda | sxc.hu

Pro ty, kdo se nechtějí podílet na obrovském plýtvání energií a snaží se tak stavět co nejúsporněji, jsou pasivní domy jednou z vhodných možností. Pasivní dům je stavba s mnohými výhodami:

Přestože pasivní domy nepatří k nejlevnějším, mají již dnes ve světě významnou pozici. Díváme-li se však z dlouhodobého hlediska, je finanční úspora při kvalitním provedení obrovská. Konkrétní ceny se díky široké nabídce trhu liší, ale v průměru bývá počáteční cena o 20–25% vyšší oproti ceně rodinného domu. Důležité jsou však náklady na vytápění a zde můžeme mluvit až o 90% úsporách. Celková doba návratnosti se pohybuje kolem 15 – 20 let při současných cenách energií.

Energetická náročnost nízkoenergetických domů je maximálně 50 kWh/m², u pasivní domů jde pouze o 15 kWh/m², které nelze za rok překročit. Uvědomíme-li si, že běžné stavby dle současných norem dosahují roční spotřebou tepla hodnot kolem 150 kWh/m² a starší ještě více, snadno vidíme pokrokovost pasivních domů.

Vedle roční spotřeby tepla na vytápění hraje důležitou roli i součinitel prostupu tepla, který ukazuje, do jaké míry je určitá konstrukce schopna bránit úniku tepla ven. Čím nižší hodnota, tím nižší ztráty. V tomto směru vynikají nejlepšími vlastnostmi tepelné izolace oproti sklu, které je v tomto směru nejhorší. Součinitel prostupu tepla obvodové konstrukce by se měl u pasivních objektů pohybovat ve škále 0,09 – 0,15 W/m²K. Tento údaj výrobci běžně udávají.

Princip výstavby je v podstatě totožný s nízkoenerge­tickou stavbou, ale je zapotřebí, aby stavba byla správně umístěna vůči světovým stranám a s ní související orientace prosklených ploch pro využití solární energie. Prosklené plochy je nejlepší orientovat směrem na jih.

Dále je důležitá tepelná izolace objektu, která sníží výše zmíněný součinitel prostupu tepla konstrukce. Je důležité rovněž eliminovat tepelné mosty a dbát na kvalitní zasklení oken, jejichž tepelně-technické vlastnosti se stále zlepšují. Dále je nutná instalace řízené výměny vzduchu s rekuperací, tj. ohříváním vcházejícího vzduchu, pak lze užívat tepelné pohody bez otopné soustavy.


Nevíte si rady? Chybí Vám nějaká informace? Zeptejte se v diskusi!